Glisiere telescopice

img

Sarcini specifice mari

Sunt disponibile peste 30 tipuri de glisiere care au o capacitate de încārcare de la cateva kilograme pânā la peste 1000 kg.

 

Materiale

Sunt disponibile 3 materiale: oţel, aluminiu şi oţel inox pentru aplicaţii standard, medii corozivve şi alte aplicaţii specifice

 

Tratament de suprafaţā

Toate glisierele CHAMBELAN sunt tratate anticoroziv. Tratamentul standard – zincarea pentru glisierele din oţel şi oxidarea anodicā incolorā pentru cele din aluminiu – acoperā majoritatea aplicaţiilor. Alte tratamente sunt disponibile la cerere.

 

Întreţinere redusā

Glisierele necesitā o întreţinere redusā datoritā lubrifierii în uzina producātoare cu unsoare de rulmenţi de înaltā presiune pentru o duratā de viaţā optimā. În condiţii speciale (medii abrazive, frecvenţe de lucru mari) este necesarā o întreţinere regullatā şi sistematicā.

 

Uşurinţā de integrare, de montaj şi opţiuni numeroase

În catalog sunt disponibile date cuprinzātoare care permit un montaj bun şi simplu: capacitate de încārcare, lungime, schema de dispunere a orificiilor pentru şuruburi etc. În plus gāsiţii pe site-ul CHAMBRELAN toate produsele inclusiv imagini 3D sau in orice format CAD standard.

 

Sisteme de blocare

Majoritatea glisierelor CHAMBRELAN pot fi livrate cu zāvor de blocare în poziţie închisā, în poziţie deschisā sau în ambele poziţii. Exisţa disponibil pentru sertare un mâner cu buton de blocare (detalii pe www.chambrelan.com)

 

 

Un mare numār de extensii

Gama de glisiere CHAMBRELAN este compusā din 3 mari familii cu 2, 3 sau 4 segmente care satisfac toate cerinţele şi exigenţele diferitelor aplicaţii.

 

Extensie parţialā

O glisierā cu 2 segmente care oferā o extensie parţialā, o porţiune din segmentul mobil trebuie sā rāmânā peste segmentul fix.

 

Extensie totalā

O glisierā cu 3 segmente care oferā o extensie totalā, o segmentul suplimentar intermediar māreşte extensia posibilā.

 

Supra-extensie

O glisierā cu 4 segmente care oferā o supra-extensie (150% sau mai mult faţā de lungimea închisā) totalā datoritā celor 2 segmente intermediare.

 

Link: http://www.chambrelan.com/US/telescopic-slides/presentation.html

 

Modalitate uşoară de găsire a soluţiei optime folosind motorul de căutare

de pe site-ul CHAMBRELAN folosind următorul link:

http://www.chambrelan.com/US/products/search.html?step=2

 

img